OBJAVA ČLANKA U LOKALNIM NOVINAMA

19.2.2016.

Dana 19.02.2016. godine u lokalnim novinama Glas Podravine i Prigorja objavljen je članak o projektu: Priprema projektnog prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete.  

OBJAVA ČLANKA U LOKALNIM MEDIJIMA

15.2.2016.

Dana 15.02.2016. godine u lokalnim novinama Podravski list objavljen je članak o projektu: Priprema projektnog prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete.

ODRŽAN SEDMI RADNI SASTANAK PROJEKTNOG TIMA

29.1.2016.

Dana 29.01.2016. godine u 09:00 sati u prostorijama Komunalija Đurđevac d.o.o. održan je sedmi radni sastanak projektnog tima na kojem se raspravljalo o analizi zaključaka i zadataka sa prethodnog sastanka, o radnoj dokumentaciji Studije izvodljivosti i CBA analize, o izvještaju o ostalim ugovornim aktivnostima, o tabličnom prikazu Detaljnog dinamičkog plana realizacije, tablice financijskog praćenja i […]

ODRŽAN ŠESTI RADNI SASTANAK PROJEKTNOG TIMA

11.12.2015.

Dana 11.12.2015. godine u 11:00 sati u prostorijama Komunalija Đurđevac d.o.o. održan je šesti radni sastanak projektnog tima na kojem se članovima projektnog tima prezentirala radna verzija Cost-Benefit Analize.

ODRŽAN PETI RADNI SASTANAK PROJEKTNOG TIMA

4.11.2015.

Dana 04.11.2015. godine u 10:00 sati u prostorijama Komunalija Đurđevac d.o.o. održan je peti radni sastanak projektnog tima na kojem se raspravljalo o analizi zaključaka i zadataka s prethodnog sastanka, o radnoj dokumentaciji studije izvodljivosti, o izvješću o izvedenim radovima izvoditelja za I privremenu situaciju, o zapisniku o pregledu i kontroli izrade studijske i projektne […]

ODRŽANA PRESS KONFERENCIJA PROJEKTA VRIJEDNOG 5.766.000,00 KUNA, KOJEG EUROPSKA UNIJA SUFINANCIRA IZ KOHEZIJSKOG FONDA S 85% ILI 4.901.100,00 KUNA.

2.10.2015.

Dana 01. listopada 2015. godine u prostorima gradske knjižnice u Đurđevcu u organizaciji KOMUNALIJA d.o.o. Đurđevac kao korisnika projekta održana je press konferencija s ciljem informiranja medija i javnosti o tijeku aktivnosti na projektu Priprema projektnog prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete. […]

ODRŽAN ČETVRTI RADNI SASTANAK PROJEKTNOG TIMA

1.10.2015.

Dana 01. listopada 2015. godine održan je četvrti radni sastanak projektnog tima. Na početku sastanka gospodin Juras je pozdravio sve prisutne te naglasio kako je danas u 11:00 sati predviđena press konferencija predstavljanja projekta izrade Studijske i projektne dokumentacije za prijavu izgradnje vodokomunalne infrastrukture aglomeracije Đurđevac, Virje, Novigrad Podravski i Podravske Sesvete za sufinanciranje iz EU […]

NAJAVA PRESS KONFERENCIJE

29.9.2015.

KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac kao korisnik projekta Priprema projektnog prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete organiziraju Press konferenciju koja će se održati dana 01. listopada 2015. godine u 11,00 sati u Gradskoj knjižnici Đurđevac Trg sv. Jurja 1 48350 Đurđevac PROJEKTNI PARTNERI PROJEKT  […]

ODRŽAN TREĆI RADNI SASTANAK PROJEKTNOG TIMA

25.8.2015.

Dana 25. kolovoza 2015. godine u prostorijama Komunalija Đurđevac d.o.o. održan je treći radni sastanak projektnog tima. Na početku sastanka gospodin Gracin upoznao je prisutne sa do sada odrađenim aktivnostima te završenom poglavlju Uvodnog izvješća. Daljnje konkretne podatke sa odrađenih poglavlja studijske dokumentacije prezentirat će gosp. Šimecki ispred konzultantske kuće IPZ kao direktni izrađivač predmetnih […]

ODRŽAN DRUGI RADNI SASTANAK PROJEKTNOG TIMA

19.6.2015.

Dana 19. lipnja 2015. godine u prostorijama Komunalija Đurđevac d.o.o. održan je drugi radni sastanak projektnog tima. Na početku sastanka gospodin Gracin dao je kratak opis do sada izvršenih aktivnosti na izradi uvodnog izvješća Studije izvodljivosti. Sistemski su pobrojane aktivnosti koje su prethodile izradi uvodnog izvješća od prikupljanja dokumentacije koje je predao izvršioc vodne usluge […]