Kontakt

komunalije

Korisnik projekta
Radnička ul. 61, 48350 Đurđevac
Telefon: 048/ 812 304
Fax: 048/ 812 663
Internet stranica: http://www.komundju.hr
E-mail: info@komundju.hr

MINS

Posredničko tijelo 1 razine
Internet stranica: http://www.mps.hr
E-mail: office@mps.hr

vode

Posredničko tijelo 2 razine
Internet stranica: http://www.voda.hr
E-mail: voda@voda.hr

Za više informacija:
MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

sf

http://www.strukturnifondovi.hr

Ime *

Email *

Kontakt broj *

Poruka