ODRŽAN 15. PO REDU SASTANAK PROJEKTNOG TIMA

8.11.2016.

Dana 08.11.2016. godine u 10:00 sati u prostorijama Komunalija Đurđevac d.o.o. održan je petnaesti radni sastanak projektnog tima.

Na početku sastanka sve prisutne je pozdravio voditelj projekta gospodin Josip Juras te je ih je podsjetio da od zadataka sa prošlog sastanka  je bilo potrebno odraditi aktivnosti na pripremi i ugovaranju II Dodatka ugovora što je i odrađeno.

Konačnom odlukom o cjelokupnom obuhvatu projekta predložen je konačni prihvatljivi trošak za pripremu II Dodatka ugovoru. Prema novom prijedlogu potrebno je odraditi 12 projekata vodopskrbe i odvodnje, 75km fekalne kanalizacije i 8,84km vodoopskrbnog cjevovoda. Potrebno je izraditi i 22 crpne stanice te 1 retencijski bazen kapaciteta 155m3.

Projektanti su prezentirali faze gotovosti projektne dokumentacije te su napomenuli kako predviđaju da će do kraja 2016. godine izvršiti aktivnosti na izradi studijsko projektne dokumentacije.

Na kraju sastanka dogovorile su se daljnje projektne aktivnosti.