ODRŽAN 16. PO REDU SASTANAK PROJEKTNOG TIMA

29.11.2016.

Dana 29.11.2016. godine u 10:00 sati u prostorijama Komunalija Đurđevac d.o.o. održan je šestnaesti radni sastanak projektnog tima.

Na početku sastanka sve prisutne je pozdravio voditelj projekta gospodin Josip Juras te ih je podsjetio da od zadataka sa prošlog sastanka bilo je potrebno odraditi aktivnosti na pripremi i ugovaranju II Dodatka ugovora što je i odrađeno, podnjet je zahtjev za ovjeru od strane Hrvatskih voda i Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije odvijaju se planiranom dinamikom, s obzirom na probleme koji su se javili kod prihvaćanja projekta od strane JLS-a koji su dionici u planiranim aktivnostima.

Projektni tim je prihvatio i suglasan je sa prezentiranim i odrađenim aktivnostima na izradi Studijsko projektne dokumentacije, izradi tehničke dokumentacije, sa aktivnostima na promidžbi i vidljivosti projekta te su sukladno tome prihvatili troškove proizašle iz tih aktivnosti.

Na kraju sastanka dogovorile su se daljnje projektne aktivnosti.